Volg- num- I Afzender of voorsteller mer 23 24 25 26 27 28 A. .Beuzekamp, Plaweg 22, Soest G.H.Assink, te Soest Wethouder Gasille Hoofd v/d Afd. Volkshuisvesting_ v/h Dep.v.Binnen! Zaken 1.MJyLeeuwen te s-Gravenhage Inspecteur van Politie, Soest Korte i n h o u verzoekt ook zand te willen strooien op het gedeelte Plasweg vanaf Schouten kampweg richting spoorhalte Fieuweweg. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven da.3 Jan.1939. deelt mede over de maand December 1938 een inkomen te hebben genoten van 40,=. stelt de vraag of thans den Haad kan worden voorgesteld de wijziging van het uitbreidingsplan betreffende de Eoning-| innelaan (kwestie Schagen) vast te stellen. maakt een aantal opmerkingen ten aan zien van de ingezonden jaarstukken 1937 der woningstichting "Patrimonium" te Soest Besl moge bela verzoekt een advertentie te plaatsen in een uit te geven gids voor Soester- berg. doet opgaaf van de voor de politie auto noodzakelijk-gebleken herzieninget Kenn 1938 Den aang tref Besl te b a. d b. a b 1 v Besl 1e. 2e. e b s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 13