NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 20 i'pbru; ri 193 9* 4)»A«de-Brulin en J.Gasille ï/ethoudprs. lv Qjl* TypTvdw Tegenwoordig de Heeren gS.HlG.e.Si.eJ Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummersïr.L.2t/m Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 140