Volg- s num- Afzender of voorsteller mer ^0 261 262 >64 265 Datum Hoofdleider van d<p Jonge Wacht "St. j Don Bo^co" te 3oe torberg Bestuur der verc" niging Soestd'jk. PBeekmanrreit ct te Hoest Wed.Wiss, Wiek- slooterweg 25, Soest Directeur van Ge meerite werken H.Huijgen. Birk t 6 Korte inhoud Vraagt "en uitgang van het clubhuis (naar de Luitenant Koppenlaan. hé Directeur van Gemeente,vorken advi- boert on dit verzoek afwijzend te be iïci'j kken deelt rned" er niet in geslaagd te 'een ander terrein te vinden, dat !se likt is voor speeltuin en vraagt [verband daarmede bet. terrein van iBGVAO bescaikbaar te c+.°llen. Het [stuur zou het op pr'js steller:, dat vorens door het College e«n beslis wordt genomen, het in de gelegenhe v/ordt gestald deze aangelegenheid voerlg te bespreken net den betrok We t ;,oud«r zr;r e— in De al sinp ld uit ren verzoekt aan h.C.Tillemans toestemming t° verleervn oir buiten zijn diensttijd voor hera betonberekeningen te mogen naken ten behoeve van het werk dat wordt uitgevoerd voor Mevr.Schoen. vraagt haar intrek te mogen nemen in de noodwoning, vilke voorheen bewoond werd door Y/olfsen. De Directeur van Gemeentewerken brer w| gunstig advies uit tw„ rapport van 25 februari 1959> no15C adviseert aan Jhr.C.H i rk s t r rp. t 52a, t e n ara. ;en vdBrandeler stov grond vwn het bepaalde in art.22, vierde lid onder g, der bouwverordening vrij stelling te verleenen van het bepaal eerste lid van artikel 22 behoeve van den 4" kantoor ruimt? en het verplaatsen van o.:u 1 lautijze- Icods op perceel sectie C.no.1985 gelegen ten zuiden van de Birkstroat er. ter. oosten van de Bartolottilaan. vraagt óm verlaging van Huishuur, daarl hot huis in zeer slechten toestand zou| verkeeren. dier verordenin bouw van een o£ 7, b o - u ei. 1 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 143