Volg- num- i Afzender of voorsteller I Datum Korte inhoud ITe der land sclie Hei deinaatschappij te Arnkem. Hirsoteur van Ge meentewerken verzoekt een voorschot ad /.7CC,= te 'mogen ontvangen voor oo deer iiaar ten jbehoeve der gemeente uit te voeren |wexkzaamheden verbonden aan het a0<_. jliseeren en verharden van ;e bermen. biedt zoeken van de om iling aan eonige ver bouw r c (Sunr.ing erge; nood ine teekeningen er; adviezej i j.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 145