BESLISSING nge ver-| adviezen Een voorschot groot .700,= kan worden verstrek Gelet op het advies van houw- en 'Woningtoezicht nos N, 21 en 2), wordt besloten de aanvragen nos. 1/1556, 1/1557 en 1/1558 in te willigen. Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 146