NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1 Jaaït193.2.' Tegenwoordig de Heeren .+iaj+ïmjix..tv.-v/..6.6.S.lj,0.X Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd i Afd. III Afd. IV Typ;T.v. .-f!+r!.vt .1^...si .W.w. .t. frwVv. C\ I Hh g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 148