Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud den Raad. wethouder de Bruiji bestuur van de Vei leniging tot be strijding der t.t. :o Soest .V/.Bareij, Laan straat 1, Soest. t.van We lij, Looi school aan .do slaan. ie Vocrz;Ite r Inspecteur van Ro ste lt enhele vragen net betrekking tot de steunverleeni-U- adviseert den Raad een besluit ter vaststelling aan te bieden, inzake I het in schenking aanvaarden van een j strook gronds van W'.Rlanman te Ter schelling, dienende voor verbreeding van. de Van Weedestraat, in deze- ge meente en b h draj\au ƒ.221,90 in j de kosten van verpleging van Me j Boererna vraagt in aanmerking te po gen korren voor leveranties aan de gemeente. De Directeur van Gemeentew n ken kierontrent rapport uit bij breng 3c-iU jven dd 18 februari O Rn. no doelt nede, dat-MejJ.C»van den Brr vanaf Vrijdag 24 februari J.l. riekte raoe-t verzuimen en verzoekt 1.1e j Roe lof i als t ijde ouderwijzere i t: oenoemen brengt nogmaals in bespreking Let verzoek van de Commissie tot weriig van schoolverzuim te soest om toe kenning van hooging rio van de we ntiegelden en ver- dde van den Cecreta vraagt elke gedragslijn moet v,orden gevolgd wanneer door particulieren ho-den worden aangebracht, welke doe hen zwervende zijn aan^jetreffer, of bij her zijn komen uanloopen. •iiCGCiCXj IjXQ VliH LU j... Po ra P 1 y J 1 'T: IiS 1 kV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 151