BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen loten wordt ;es ;e Zeist •:e nonen en bedrag van /.cs75,40 aan de geme< te betalen wegens gegarandeerd, loch niet gas te Soesterberg in 19j>8- Voorts wordt besloten den Directeur van het drijf te Zeist te herinneren aan zija toeze" daan in zijn schrijven van 1 Juli 155r« Ga s b e Gelet op het advies van Bouw— en Woningtoezicht, nos.25, yi21, 109 er 22, wordt besloten de aan- vragen '-1/1560, 2/555 en 2/1512 ir. te willigen 5 aanvragen nos.l/lj>58 en 2/4 51 wordt geweigerd. (4 j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 154