NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN Maart 193 9 Tegenwoordig de Heeren ....Mr .W.A. J «.Visserburgemeester D.A.de Bruijn en H.J.Gasille, wethouders Secretaris J G ABat enburg Afwezig 284 .298. Afd. De Burgemeester, Accoord De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd fru-w-. la u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 156