I Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 29 30 E.V.Soesterdal Jly tot Expl.v.Thee hui z en, S'berg Oir .Gem. werken komt hij den Raad in beroep tegen het besluit van B.en W. dd.18 October 1938, 1e afd.no2/479waarbij haar een ver gunning werd geweigerd voor den verbouw van het "Theehuis Soesterdal" gelegen jaan de Batenburglaan, op perceel sectie S no2017 biedt ter behandeling aan eenige ver soeken om bouwvergunning, vergezeld var I de noodige teekeningen en adviezen. d< ei t< v; Besl< en d( Gele' 7 Ja: aanv:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 15