NOTULEN BURGEMEESTEE EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN10 Maart193 9 Tegenwoordig de Heeren Mr.W.A.J.Visserburgemeester D.A.de Bruijn en H.J.Gasille,wethouders. Secretaris J.G.A.Batenburg, Afwezig 31.1 Afd. I4,Afd. IIAfd. III Afd. IV Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 299t m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 164