Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 304 tT.V.Arnhemsche Wa terleiding My 305 306 Afd.Financiën 307 Afd.financiën 308 309 310 Afd.Financiën Afd.Financien WethvOpenbare Werken Best.Ver."Een School m/d Bijbel ■;e Soest" Korte inhoud zendt een opgave van de opbrengst der waterlevering in 1938 over de uitbrei dingen van bet buizennet der waterlei ding, waaromtrent door de gemeente ge, durende 5 jaren 15 der aanlegkosten zijn gegarandeerd. herinnert aan de in het antwoord op h| j verslag der 2e raadsafdeeling betref, fende de begrooting 1939 gedane mede- deeling dat het college overweegt de commissie voor werkverschaffing op te heffen. herinnert aan de toezegging gedaan tij het antwoord op het verslag der 2e raadsafdeeling betreffende de begroo ting 1939 bij de Directie der Arnhem- sche Waterleiding My te blijven aan dringen op verlaging van de tarieven, herinnert aan de mededeeling in het antwoord op het verslag der 2e raads afdeeling betreffende de begrooting 1939 ten opzichte van de begrenzing van het bedrag voor de bestrijding der tuberculose. herinnert aan de mededeeling door den Wethouder van gemeentewerken in de raadsvergadering gedaan, aandacht te zullen schenken aan de uitbreiding der straatverlichting van een gedeeltj der Soesterbergschestraat brengt in tegenwoordigheid van het raadslid Hilhorst ter sprake het bedr dat wegens afname van faecalien zou kunnen worden gevorderd. De Heer Hil horst adviseert het college een bedra van 1,50 per ketel met een inhoud v 2.3 M3 te vorderen. doet toekomen het goedkeurend advies van den Inspecteur van het Lager Onder wijs inzake verharding van het speelte rein van de school voor g.l.o. aan de Prins Bernhardlaan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 167