3n het 3r 1938 sn ver- verbouw ;legen L sectie 3 ver- seld vari 3 en. BESLISSING Aldeeling en No. b. de voordeelen van een auto boven een motorrijwiel en alles wat kan bijdragen om een goed inzicht te verkrijgen van de eventueele noodzakelijkheid van liet beschikbaar hebben van een auto. Besloten wordt het ontwerp-voorstel vast te stellen en den Raad aan te bieden. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd, 7 Januari 1939 nos.163 en 162, wordt besloten de aanvragen nos.1/1545 en 2/498 in te willigen. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 16