BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het 4e aal 1939 boeken J*. Nadat de wethouder van het gasbedrijf aan het Colle- Oa. ge heeft medegedeeld, dat hij den technisch ambte naar heeft onderhouden geen voorschotten meer te verleenen en dat hij een regeling heeft getroffen om de loopende voorschotten wederom spoedig in de kas van het bedrijf te doen terugvloeien, wordt het rapport van het verificatiebureau voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de punten b, c en d wordt besloten het advies van den technisch ambtenaar te vragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 170