NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1.4. ...Maart1939- ..d..'..A.«..de... .S.ruyn,..en ...H. .JvGasille..,Wet&Qud.exs..*. Secretaris ...?...«..Qr&rc.otwaarnemend. AfwezigJ..».ü*A.»-Batenburg.,Secretaris Afd. 14Afd* 11Afd" 1111 Afd. IV Typiï.v.d.W. Tegenwoordig de Heeren Mr..»..W..*.AJ..Visser',.r....Bur.ge.Liee ste r Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secreta Bevat volgnummers $.1.2t/m$..$.6 Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 172