tMi- V Ji" richten ixen, ach. 'eg 5, ka- 533' hooi Brand- iur van advies BESLISSING Vergunning hiervoor wordt verleend. Afdeelinq No. en Aanmerkingen ichten Vergunning hiervoor wordt verleend. ireu achJ kadas- llige recteur tig ad er gade- en Wet- reffen- rzoek de aan Besloten wordt aan den Raad mede te deelen, dat de helm van den Commandant voorzien is van een bijzonder kenteeken en daardoor duurder is. j rzitter toezeg- n onder- an een n belioe- sterbergj ■L>eze aangelegenheid heeft de aandacht van den nurge- meester a loka le Van /an na- ïchtbe- Besioten wordt deze lokaliteit voor dit doel ter be- ÜJ\- schikking van het hoofd Lbd. te stellen. t Lding ld. 27 verwijde- waarvan ct van B» van het tuit de tmeente Besloten wordt den .directeur van Gemeentewerken op te dragen deze kabel te verwijderen. Het schrijven van den nirecteur van Gemeentewerken wordt voor kennisgeving aangenomen. V' IWu V lh$l v i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 178