NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN17 Maart 193 9 Tegenwoordig de Heeren Mr.W.A.J.Visserburgemeester D.A.de Brui311 en H.J.Gasille,wethouders Secretaris J G A Bat enburg Afwezig 337 Afd. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 182