NOTULEN 1 Ai BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1.1.d.anuaï.i1939» lL».A.»..&.eB.x.uijn....e.n...H.*.J.«U;asi.ll.e..,.We.tja.0ud3.xs... .6.3.,. Afd. 1.4.Afd. IIAfd. III \_Afd. IV: ....ZJf. Typ TvdV» Tegenwoordig de Heeren B.UX.gem.£..0£.t.£.Z Secretaris J..*.U..»..A..*.B&.teró.UX.g..« Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Bevat volgnummers.>1t/rr Uitgevoerd 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 18