NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN21Maart193 9 Tegenwoordig de Heeren Visserburgemeester .D.JU&e.. Brui jn en. HJ ..GasiXle wethouders Secretaris J ,A .Batenburg. Afwezig Bevat volgnummers355t m375 Uitgevoerd Afd. 1..„4, Afd. IIAfd. III.'4 Afd. IV: g s Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 190