fa /Sf. r \P ds- ien bestre> posten te fc in over. Luiten te ag en ver- ndbouwcur b uitbeta. 9 eenige de ophef t zeker- gemeente ent de ovei .2 Juli 15 ili 1939 ti eid hebben Leen op de Lts 3 maan gegeven. B|i Juli 1944 der buitei» ld. >men ten ll er 2 Juli geldlee- .682,92, irstrekken Besloten wordt deze subsidies tot een totaal bedrag van 90,= uit te betalen. Het ontwerp-antwoordhiernevens gevoegd, wordt goedgekeurd en zal aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden. Besloten wordt op de aanbieding in te gaan. aangebouwi 57. in verzoek L van de izen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt op de aanbieding in te gaan. Het verlof B wordt verleend conform het besluit hier 'nevens als bijlage gevoegd. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht ad. 21 Maart 1939 nos.33» 34» 36 en 30 wordt besloten ie aanvragen nos.1/1565, 1/1566, 1/1568 en 2/515 in te willigen. /s~/t - v iHl BS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 196