NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN24 .^aar.t193 9 i)*A...d,eü.xuijn..en.. h..d.,G.as.i.l.le WetA.cM.e.x.s.., Afd. IAfd. IIAfd. III.MP Afd. IV typ'l'vdw' Coll: Tegenwoordig de Heeren Mr Yy' A».J Vis S.e.X Buxge.ffi.e.e..!3.t.e Secretaris «JG ..A Jat e.nbuig... Afwezig Bevat volgnummers37.4t/m 3.9.4 Uitgevoerd De Burgemeester, De Secretaris, Accoord Wethouders,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 198