kh/2/ Wx< P P Iiouden ril 1959, onds, "ten j in een school engt gun--! Brand- s geen de ba- ch advi- estenming dat aan edege en ander an een ngesteld. erplaat- kippenhok. ken advi- ing van eschik- r inwil- e de ver in strijd bepaalde wverorde- ,50 in de jA.Hoek- nevanck" tijdvak tus 1959-' reffende Giessen. tot wijzi en der te- we gen- 58 in ver en dienst e lijst aa ldienst jaar 19) .042,50. BESLISSiNG Afdeelinq No. en Aanmerkingen Toestemming tot het houden van deze bazar en deze verloting wordt verleend. Aan den Commandant van de Brandweer moet tijdig wor den medegedeeld het tijdstip waarop de inrichting van de bazar is gereedgekomen. V Toestemming tot het verplaatsen van het kippenhok wordt verleend, üp het verzoek tot verplaatsing van de hooiberg wordt afwijzend beschikt. IA V Met intrekking van de beslissing van 17 kebruari IA «Nk. 1959 wordt besloten een bijdrage van ƒ.516,50 te ver- \- leenen. kennisgenomen. Besloten wordt deze ontwerp-besluiten den raad ter fr vaststelling aan te bieden. I Beze lijst wordt vastgesteld tot een totaal bedrag van ƒ.4.042,50. 1 a ■r 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 202