BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen astbank in het i Gallen den brengt en rijven Besloten wordt i voldoen. voorloopig niet aan het verzoek te L9 Ja. V' 145»-: agsloca- estraat n opper- Besloten wordt op de vergunningsacte en op het af schrift daarvan de wijziging in de oppervlakte aan te teekenen. L9 l i\Hj. Houden vanJ Toestemming voor het houden van een i'ancy-fair wordt IH3 pril a.s. I verleend. ten Halve" I He door den Commandant van de Brandweer te geven is 1uui i aanwijzingen ter voorkoming van brandgevaar dienen tie wordt stipt in acht genomen te worden. terwijl Lllige adviseerd astemning lat de doos jzingen, arin bezwaar Besloten wordt adressant te berichten dat een ver een blok f bouwing, als door hem voorgesteld, alleen dan in het land- gunstige overweging kan worden genomen, indien aan alle eischen gesteld in de bouwverordening wordt een brengtw voldaan, rt van 18 rijven dd. Lch noudt 1939- nesloten wordt het standpunt ingenomen in de verga dering van 10 maart j.1. te handhaven. x. I? V ting tot Besloten wordt den Baad voor te stellen de tarieven lar van k 0Ve*eenkomstig het voorstel van den Technisch Ambten Hen tot naar vaa het Gasbedrijf te verlagen adviseert! toen de ;e verla- 1? V nMi.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 204