1 I ik voort r Wethou antwoord. SLISSING Afd ef,m^ Aanmerkingen en No. orde een Conform het voorstel van den Voorzitter zal de Wet- ,n het rap- houder van het Grondbedrijf dit onderdeel van het rap- oox het port ter sprake brengen in de (Commissievergadering ie inzake teiBinde een advies te vernemen, an de be- atie en dgl dngendei i van het besprokei|l kundig anifll i der admi-1 eventueels A gens t rans*9j ie in zullen wm de positie 1| e verband hmmissie ren om eet Teneinde in deze e doorzit-1 er sprake .issie GronB e vergade- p totdat s ontvan- band met aan den ai het comple ring te sollieden, ereerst at hij ge- ijenbrink even heeft omen langs af den Hei leggen weg aatDoor rklaard, mand orde! is dus, ijenbrink gedaan. 1, dat de it geval I an het Col rtoe het Naar aanleiding van het besprokene wordt besloten: 1e. tot den neer J.kraaijenbrink een schrijven te rich ten waarin verzocht zal worden het Colle ge schrif telijk in te lichten terzane van uithakking van weggedeelte no.144 als hiernevens bedoeld* 2e. aan den raad mededeeling te doen van de medewer king der h.V.heidebloesem waarbij zij goedvindt dat het weggedeelte Middenlaan strekkende voor het perceel door haar bij laatste grondruiling verkre gen binnen de eerste 5 jaren nog niet behoeft te worden aangelegd; bij de Grondcoramissie het oordeel in te winnen om trent net al of niet aanleggen van het weggedeelte no.144 vanaf Iieideweg tot den nieuw aan te leggen weg, nu de gemeente van de aanvankelijke verplich ting tot aanleg bij overeenkomst van 11 Maart 19^9 is ontheven. M2 J J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 208