lededat illege abuj ïting aan in de j de ge it met Heil lier reedsl leggen, dat de 5 rerplichtij itste over* tast heeft >nden, dat weggedeel-J sngte van eigendom ;e gane in na 5 ja .egd. het .t laatste! aan te el ing wai(| it het ge- .eweg tot weg moet nomen om-1 ;en van stelt ie advies; BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 210