BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN 28 liaart VAN D.A.de Brui311 en HJ.Gasillewethouders Afd. i: A Tegenwoordig de Heeren J.Visser burgeneeslieï Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, nummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 212