4u//// a. Af P2 L° aJïu. van grond ven J.C SLISSING eelinq A j Aanmerkingen en No. I Besloten wordt het oordeel van de commissie grondbe- drijf hieromtrent te vragen V c(\f rv. ade1opneÏ3 Kemisgenomen, emeente- ïet Segoba jroep op hs c te stel- opdat het )f voor de .aggen op vergunning :en deelt rer ordening eenen om ijke uit- ,1e. root 1,25 ende ach- de Lucht' ht ^wordt vóór 6 Het college is van oordeel, dat vgjgr de werkloozen in deze gemeente vooralsnog geen aanleiding bestaat den inhoud van de circulaire van den Minister uitvoe ring te geven. 3', Besloten wordt aan adressant mede te deelen, dat hier voor geen vergunning vereischt is. V' i Besloten wordt het advies van den Dir.v.Gem.werken te vragen. Het college heeft van het schrijven kennisgenomen. Aan den Dir.v.Gem.werken zal worden opgedragen zorg te dragen dat de stand tijdig gereed is. v iW. an-in*D li' 'Onder goedkeuring van het verslag wordt décharge hl eend echargee-i ver t verzoek t 10 te en reclame i den 2eü 8,60 i aan de .te Soes- Besloten wordt aan G.Rauwendaal voor den tijd van een jaar voor het plaatsen van het bord vergunning te verleenen, onder voorwaarde dat deze vergunning te allen tijde opzegbaar is en dat het bord in over leg met den Dir.v.Gem.werken geplaatst wordt. Aan den Dir.v.Gem.werken zal worden opgedragen zich hierom trent te verstaan met den Wethouder van Openbare Wer ken. Besloten wordt den 2en termijn der aannemingssom ad f 8,60 uit te betalen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 218