NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN J.rt.dfi, Jiu^n en d.d.√ľasille.,Wethouders Tegenwoordig de Heeren .VAAS.?.....iurgGffie.g.s.t.sr S e c r e ta r i s W.d A33 a t e JD b UI.g. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, 422 444.. Bevat volgnummers Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 222