't V5} MWff' een kas- t de N.V. chappij te a 1 fo per maand r van de 1 en 13, senen ge- 1 terrein Jhr.v.d. erken breii 1 2b Maart et ingang Dnderwijze- ie Beetz- gens onge- erwijzeres 1 he t s chijjj 1 van 28 J2/355 in- 3 r ordening 31 houden op Boll este rberg, Centrale e idviseert rzo^k it houden aanbie- >18 je op 12 uur en uur zuil bestrij- jevenskracht tdviseert ■zoek 1 he t s ohiit ;houders 101 58b in- 'ling, vol' r gunningen hen, die or de He-* BESLISSING Afdeelinq en No Aanmerking? Aldus wordt besloten. Besloten wordt dit bezwaarschrift den raad ter ken- l nisneming aan te bieden. Mej .A.Roelofs wordt met ingang van 25 Maart 19^9 tot tijdonderwijzeres aan de o.l.school aan de Beetzlaan benoemd, voorzoolang zulks nooaig zal blijden, doch tot uiterlijk Bonderdag 6 April a.s. Besloten wordt deze zaak in handen van de Oommissie |A voor de strafverordeningen te stellen. Het verzoek wordt ingewilligd. Het verzoek wordt ingewilligd met dien verstand de inzameling op Zondag wordt beperkt tot de zi het kerkplein bevindende kerkgangers. e dat ch op Besloten wordt een verordening te hiertoe wordt aan de 1e afdeeling ontwerpen;opdracht verstrekt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 224