vXA 1- Jk. BESLISSING Besloten wordt den raad voor te stellen deze strooi: van J.Th.ter Veer in eigendom over te nemen. ien Heide- I M2 uit rr .2655. Afdeeling en No. LV M. Aanmerkingen Jtelde rui Besloten wordt het adres ter kennis van den raad te ruller enbrengen, met voorstel zulks in handen te stellen Geadviseerd van Burgemeester en wethouders, om prae-advies. igeving aan 1 i üitbrei- j advies van 'erken ver- Jd. Grond be- ch er mede gedeelte en Heide- ggen weg et klin- emeente leg bij ac- heven ing te van een adat van staan,.; 25 Bè ta ouw- grootte een 2, door fcaald eslissing kosten rebben 1 of en de ge- 'eeren irwijlde is, zulks kantoor ianvallem ken breng1 chrijven Besloten wordt den raad voor te stellen dit weggede* te van weg 144 met klinkerverharding aan te leggen. Besloten wcrdt aan J.v.d.Valk mede te deelen, dat door hem, volgens overeenkomst, alsnog een bedrag van 100,= (50 x 2,= wegens grooter oppervlakte) en kosten van opmeting, in totaal ƒ.184,= bijbetaald /.Ö4,= voor moet worden Besloten wordt mode te men prijs zand kan koopen, moet zorgdragen. aan den -directeur van het Postkantoor deelen, dat hij tegeneen nader overeen te ko-j doch zelf voor het vervoer V T A O 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 228