v IA BESLISSING AideJ.ng ^gpppgp^iioggp, i en No. 'ast- ;een- daar- is iger t kan liet ;en van straat voor ;n woon- 2287 Besloten wordt aan de P.U.U.ll. mecte te deelen, dat het vastrechttarief wordt aanvaard. Ba één jaar na te gaan of dit tarief voor de gemeente vooraeelig is en rapport uit te brengen IScM. ótjl. Besloten wordt aan dit perceel geen ver beteringen aan te brengen en de bewoning te doen staken en p nen in voorbereiding te nemen tot verkoop van net terrein. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken. I? H' qa(y V V t /en van 1. 6 up het verzoek wordt afwijzend beschikt, conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken )or hen van de Vrede- rapport wil- in de onder 5 gevraag- ster- finan- /oor js van i ge- g wor- in o- fc ter- Besloten wordt mede te deelen, dat de bebouwing vol- aJei gens het College te intensief is en het College daar- om bezwaar tegen het ontwerp heeft, en dat adressan- U'" ten in overweging wordt gegeven eventueels wijzigingen vooraf te bespreken met den Directeur van Gemeente werken. Besloten wordt op het aanbod van den heer D.van Au- rich niet in te gaan. Besloten wordt aan adressant mede te ueelen, dat het y College den prijs van ƒ.2,50 per M2 handhaaft en dat het College bereid is M. meer in de breedte te ver+ V koopen indien na onderzoek blijkt dat zulks in verban^ met de verkaveling geen bezwaar oplevert. cl.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 22