NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN4 Apxii 193 9 iVvA.deBxuyn.en ..ri. Gas i 11e..,f.e.£1U.O..u.d..e..£S. Secretaris d..* G A... B.&t e.n.bu,:rg. Afwezig 4.5.6 Afd. II Afd. ïypv.d.W Tegenwoordig de Heeren M.Ï.* 1 .Vis se.x.,B.u.i.g.em.e.es.te x Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 4.45 t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 232