A NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1.1Apx.il1939, Tegenwoordig de Heeren Mï.» W.« A J •.Visse.I B.UXge.Cl.e..e.S..t.e.X .J.A«4.oBxuija .en jijG&silleWethouders. Secretaris .4 .4.ABst6.Il.bUX.g.» Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t,m.4.1.2.» Uitgevoerd Afd. 1 Afd. II Afd. III Afd. IV Jl Typ:ï.v.d.w.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 238