Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u 471 N.V.p.U.E.M. 472 Directeur van Ge meentewerken. deelt mede dat het verplaatsen van het laagspanningsnet langs de Soes- terbergschestraat en wel het gedeel te tusschen den Oude Utrechtscheweg ;en den Heideweg, van de gemeente een bedrag van ƒ.687,50 zal vorderen. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 243