NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afd. IV ...4 VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN1..4....April193 9 Tegenwoordig de Heeren MrYisserburgemeester l..A.de....j3ruiin.. en H.J...Gasiliewethouders Secretaris J GA...J3at enbur g.. Afwezig De Wethouders, Bevat volgnummers 473t/m 5.Q3. Uitgevoerd L Afd. 14,Afd. IIAfd. IIIV) Accoord De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 246