BESLISSING Afdeeling i A I Aanmerkingen en No. ree el Tal. ad te wil] na andaal 1 tegen ïvens verj Le even- omstan-l ling te itj geringe Besloten wordt adressante mede te deelen, dat het desbetreffend verzoek tot de stichting behoort te worden gericht. n, nu cy-l jsteld ff er te mol 3 3 jaar was de Ldoet aan ;ie ter s> >opste bi; de Ver- Besloten wordt den Secretaris te machtigen prijsop- iJj gave van cyclostylepapier te vragen bij het een- V traal inkoopbureau van de Vereeniging van Neder'land- sche Gemeenten, met uitsluting van de plaatselijke leveranciers, aangezien het inkoopbureau steeds tegen aanmerkelijk lagere prijzen het papier levert, en de gemeente daardoor finantieel voordeel geniet. ^emeestex xhouders de raads< 1namen; ïgen met i bouwver- ïsterdal. Besloten wordt adressante mede te deelen, dat de p? beide wethouders niet bereid zijn nader op deze aan-„ gelegenheid in te gaan. 1t Luit tot bedoeld i. Verhou dt ijdvat Het college heeft van het besluit tot vaststelling jr van het quotiënt, hiernevens vermeld, kennisgenomen. Loende aai Het college heeft van het schrijven kennisgenomen, woningen dum" en l" huurveïj gem.wertóli Aldus wordt besloten, i overure>l 400,= tel Hesloten wordt een voorschot van 3400,= te ver- y* haar ten teenen. oeren Let egaÜ' rmen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 252