"t BESLISSING - Afdeeling en No. Aanmerkingen enaar W, igebracht Lg van aan ;en grond t de opae oor reke. daar de heeft bij ling. lij den laken gere| .t van dei afd.no.5fl idsbesluij io.3945 te dekkei aanleg vel loodigen van den >evorderei, li ge ver- 'gezeld vspj riezen. Besloten wordt tot ruiling over te gaan na overleg gepleegd te hebben met de Boerenleenbank als hypo theekhoudster. Besloten wordt den raad voor te stellen zijn besluit van 18 Januari 1939, 4e afdeeling no.589, in te trekken. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 15 April 1939 nos.44, 46, 51, 48, 49, 52 en 53 wordt besloten de aanvragen nos.1/1571, 1/1578, 1/1575, 1/1576, 1/1579 en 2/ 521 in te willigen en de aan vrage no. 1/1573 te weigeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 256