NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.1.8....April. 1939 Tegenwoordig de Heeren D.A.Öe Brui ja. en. II. J ..Gasllle.,wethouders. Secretaris J.Gr.A...Batenburg Afwezig .M.T..,M..A+..J.+.y.±3seT.rburgemeester 504 Afd. De Burgemeester, Accoord [e Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. Il

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 258