NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.1April B..A.cLe ..Brui jn. ..en.. K. J... Gasi.il e.,.wethouders. Secretaris J GA.Bat enhur.g. Tegenwoordig de HeerenMr.V' .AJ.Visser ,.bur gemeest er Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IV: Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 264