Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 7e thOpenbWerken Directie van de P.U.E.M-. rapporteert met een enkel woord het resultaat van de besprekingen in de vergadering van de Commissie voor Openbare Werken terzake den bouw van een boerderij aan den lange Brinkweg De wethouder zegt dat de Commissie tot enkele bezuinigingen o.a. door vermindering van de kubieke inhoud van de woning wenscht over te gaan. De Commissie zou het echter op prijs! stellen dat het College van B.en W. zich uitsprak over den bouw van de boerderij aangezien de leden vermeend dat in het College omtrent dit punt geen overeenstemming is. De We t houd ei I verklaart als deskundige op landbouw┬╗ gebied, dat de bouw van een boerderij in het belang van de landerijen en van de regelmatige verpachting van he; geheeLe bezit is. Weth.Gasille verklaart voor den bouw der boerderij te zijn en is voor ziel) er van overtuigd dat de Ned.Spoorwe gen nimmer aan de lijn Baarn-Amers- foort een halte of station zullen bouwen. De Voorzitter zegt persoonlijk niet enthousiast te zijn voor den bouw eener boerderij. Aangezien Wethouder de Bruijn echter als deskundige op landbouwgebied sterk de belangen van de gemeente in deze heeft verdedigd, en de noodzakelijkheid van den bouw eener boerderij in het belang van het gemeentebezit heeft bepleit, terwijl overigens de verhoudingen in het Col lege van dien aard zijn, dat aan be doelde verklaringen van den Wethouder niet valt te twijfelen, verklaart de Voorzitter zich thans met de bouwplan nen te kunnen vereenigen. doet een opgave van kosten toekomen, welke bij verplaatsing van het trans formatorstation "Nieuwerhoek" voor rekening der gemeente zullen komen, j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 265