</,W j«jï. Tl I/JU. I Afdeel Aanmerkingen lat het de lerzoek de ït aanl eg i? dat tot jid is ver. zal toe oen van eet ïoorenden ran den ooistraat Ier-Soest o ge lijk aar, ok te doen men bij verbinding le den Blij Len Wiek L. swaarvoi L bij be- 1939, no, de zij erf, ;ende per- uit de gunstig ad- 5 April Besloten wordt conform het voorstel van den Voorzitt deze vragen aan den heer Insinger te stellen, zulks onder overlegging van een situatietekening er yt Op het verzoek wordt gunstig beschikt. van Gr. liiet0mn^T?^t-a<ir!SS?n! te berichten, dat verhuur ;rond gele- [opze^-'-p-fq tnPQ+S'+ dat het college hem tot weder- l den langfj °gens toestaat dit stuk grond te gebruiken. .tvangen. k bezwaar: er ij door elte, grot ctie A ■V t(ch ding in behoeve vi perceelen et Gasbe- port uit 39. 1936, ge- ekeningei1 genfonds esteld. iesloten wordt goed te keuren, dat door den Technisch a mbtenaar van het Gasbedrijf een bedrag van 35?25 V T±*XTT J;Rams/n den Broek als risicóbï jdra- fcal dl zad worden» Ha ontvangst van dit bedrag gemaaktr£^én wSrdtS!1U"lnS V°°r b8d°eld «ej 1 n185e.he6fthiervan kennisgenomen. Deze besohei- muilen aan den raad worden medegedeeld. //U-*. /SS O r /SJA i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 270