Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 528 529 Secretaris Dir.Gem.werken deelt mede van het hoofd van den lucht! beschermingsdienst het verzoek te heb-| ben ontvangen dat in het gemeentehuis drie vertrekken worden toegewezen vooi| het geval de luchtbeschermingsdienst naar het oordeel van den Burgemeester in vollen omvang in werking treedt. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Beslot van de te ste 1. de 2. de 3. de bel De raa strati Gelet Apr19 in te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 271