BESLISSING Aldeelina j Aanmer en No. Lng be- Lcozen ;llen de .101 lid sondere die dei 19}ö r leer- ;OT u.1. >00,= te ïaar ten >eren ït ega- >ermen. >t ver- ;heffing naar ïen den ïen de .itaire onthef' 'den gs- .chrijven i van 21 t schiijl lo 1529i aan de wordt Het College heeft hiervan kennis genomen en zal den fiaad voorstellen hiervoor een crediet van /.701,= te verleenen. Aldus wordt besloten. Besloten wordt hiervoor een voorschot groot ƒ.1500, te verleenen. lup het verzoek wordt afwijzend beschikt. IS Jy V ifie. Kennisgenomen. I Besloten wordt aan G.J.Schmidt in overweging te geven zich in verbinding te stellen met wethouder de Bruijni 9 spoedsj e is op'| nige kosten chtig) n een en wel pe ldooh] ^sloten wordt den patiënt te doen verplegen in de St.Josephstichting te Apeldoorn, in welke kosten de familie /.500,= per jaar zal bijdragen, onverminderd üe reeds aanhangig gemaakte procedure contra de ge meente heel (li) die naar het oordeel van het College voor de verpleging aansprakelijk is. kinqen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 288