tea/r 'ft 3- YU.cPsi BESLISSING Aid eeüng s A I Aanmerkingen en No. i Met dit voorstel kan het College zich niet vereeni- [f-Jhs gen. Aan de H.V. Arnhemsche Waterleiding Mij. zal een N) schrijven worden gezonden, hetwelk door Wethouder Ga- Vjci. sille inmiddels is ontworpen, waarin wordt voorge steld een vastrecht van .10,= en een bedrag van ƒ.0,25 per in te voeren. kennisgenomen. Kennisgenomen kennisgenomen Het onderhoud wordt gegund aan C.vV.de Graaf voor den p N tijd van 1 jaar voor ƒ.75met een proeftijd van zes \j maanden. Het verlof a. wordt ingetrokken. 1^ &/fj' H' L Het College heeft van dit schrijven kennisgenomen; het zal aan den Raad worden medegedeeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 28