BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen röle heer van oor bo- Wethou- t Colle- vesti- is in et His- rg. Het Mili- tijd van geves- evolge en heb- e ver- 959 en n loon .twerp- n pen- gemeen- van der, ente- gemeen- enaar a. het College heei't van het rapport kennisgenomen; b. de declaratie zal worden voldaan. Het rapport geeft geen aanleiding tot bijzondere maatregelen. Besloten wordt den Majoor-Aalmoezenier van Straelen te kennen te geven, dat het College zich met een tijdelijke vestiging in bovenbedoeld perceel kan ver eenigen. Hij zal echter voor de beëindiging van het verlof A een afstandsverklaring van bedoeld verlof moeten teekenen, gedagteekerrd 1 November 1959, welk verklaring ter secretarie dient te worden gedepo neerd, alles om het tijdelijk karakter van een en an der vast te leggen. 19 Besloten wordt adressant met ingang van 7 Mei 19.29 eervol ontslag te verleenen en hem op 5 en 6 Mei a.s. verlof met behoud van loon toe te staan. Be b. c. d. volgende grondslagen worden vastgesteld: met ingang van 1 Januari 1958 P.W.Blaas op ƒ.125 en W.v.Veeren op ƒ.1145,=; met ingang van 1 üctober 1958 E.Berg .1552,=, M.v.d.Berg ƒ.1552,P.W.Blaas 15j7,=, B.J.v.d Broek ƒ.1456,E.Bult ƒ.1625,G.Gerritse /'.1560, E.P.Goedkoop /'.1C65, S.van Corkum ƒ.1560C.v.d.Grift ƒ.691, G.Haage ƒ.1776,3 (bevestigd;, v.d.kooij ƒ.1552, P.zuiper A15É0, J.v.Manen ƒ.1552, J.H.Matthesius /~.1560, N.v Ooijen ƒ.1552,3, M.Havenhorst ƒ.1404,3, W.Tolboom /.1404,=, H.A.Vos ƒ.1560,3, H.J.Vos ƒ.1456,3 en G.Y/esterbeek ƒ.1552, met ingang van 1 November 1958 Mr.W.A.J.Visser op ƒ.5990, met ingang van 1 Januari 1959 T.Beuzel .1090,=, P.W.Blaas ƒ.1546,3, A.P.Blok ƒ.560,Th.de Boef /'.2480, P.Bult 1702, P.J.Brost 2240, W.J.Brijber 2285, J.Elberse ƒ.2190, B.C.S. Plapper 940,3, J.J.Gerritse ƒ.1790,3, A.C.v.dj Giessen ƒ.1020,=, E.P.Goedkoop ƒ.1121,Ir.W.CJ van Goor /'.49b0, P.C.Groot ƒ.5705, G.Hosperé ƒ.5970,3, W.Kerkhoff /".5670, B.van Ketel ƒ.1800, J.Th.A.van Noessel ƒ.5670,3, A.Nijzink 900,3, J.M.O'Breen /'.575,= (bevestigd) J.A.Prinsen ƒ.2190,3, Mr.Th.P.Raedt ƒ.5080,3, p.A.J.Reintjes ƒ.1294,3, d.H.A.Bupert ƒ.1565,W.v.Veeren ƒ.1287,=, G.J^v. Vleuten ƒ.2558,3, G.v.d.Wal ƒ.1020,3 en Br.A. Winter ƒ.1570,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 290