Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud Directeur Gemeen tewerken. biedt ter behandeling aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en ad viezen. Gele' 158 will:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 29