NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN3Januari1939 Tegenwoordig de Heeren ....r... .,....A.,.J.^.Y.is.3.ar.^.....b.:ar.geaue.e.S.t..e.r D.A.da Srnija. en H. J .G-aai 11»., wathnn^nrc SecretarisJ.Gr. ..A.^.Jat.cnbar Afwezig 1C Afd. IIAfd. III Afd. IV Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 2