4f BESLISSING Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. 158 wordt besloten de bouwaanvrage no.1/1542 in te willigen Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 30