BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN VAN Tegenwoordig de Heeren .Jfc*.;I»A...J...Y.i.S.s.er ^bur.gemees.ter- Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders. Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 310