/7u*. top'1 %/0J tT Machtiging tot verpachting voor bedragen groot resp. ///6 /r 600,= en 200,= wordt verleend. Besloten wordt hierover in correspondentie te treden met den Minister en hem te verzoeken van rijkswege een bedrag van 4000,= als voorschot in het vooruit-/^?' zicht te stellen. Besloten wordt adressant ontheffing van deze ver plichting te verleenen voor den tijd, dat de twee huurauto's met taxameter voor militaire doeleinden I gebezigd worden. De toestemming wordt verleend. 'V- l£l Besloten wordt mede te deelen, dat van gemeentewege gedaan zal worden, wat mogelijk is, doch dat geen L». groote kosten aan de afrastering van het terrein kunnen worden besteed. De vergunning voor deze collecte wordt verleend. Besloten wordt aan H.Pastunink mede te deelen, dat eet college geen vrijheid kan vinden bedoeld perceel grond aan hem te verkoopen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 312